Twój adres IP: 44.212.99.208

ISP: Amazon.com

Lokalizacja:  

Cybersłownik

Session hijacking

Session hijacking

Session hijacking, inaczej znany jako atak na sesję, to rodzaj cyberataków, w którym atakujący próbuje przejąć kontrolę nad sesją użytkownika, by uzyskać...

Browser hijacker

Browser hijacker

Browser hijacker to rodzaj złośliwego oprogramowania, które zmienia ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika bez jego zgody lub wiedzy, w celu...